Wykaz postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora

 

Autor Data otwarcia Streszczenie / autoreferat Recenzje Data nadania
Agata Szultka 24.10.2017 Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem elektrochemicznych zasobników energii ROZPRAWA prof. S. Cieślik
prof. J. Paska
16.06.2020
Michał Izdebski 28.03.2017 Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych ROZPRAWA prof. S. Paszek
prof. S. Robak
16.06.2020
Przemysław Spychalski 24.10.2018 System wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania okrętowych podsystemów elektroenergetycznych prof. P. Skrzypczyński
prof. T. Szuba
24.09.2019
Seweryn Szultka 27.02.2018 Analiza obciążalności prądowej długotrwałej przewodów elektroenergetycznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod numerycznych prof. T. Bohdal
prof. W. Dołęga
16.07.2019
Tomasz Minkiewicz 18.09.2012 Efektywność systemu zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem elektrowni jądrowej prof. J. Paska
prof. J. Sowiński
16.07.2019
Arkadiusz Cimiński 26.02.2008 Optymalizujące, krzepko dopuszczalne sterowanie systemami sieciowymi z zastosowaniem do systemów wodociągowych prof. R. Piotrowski
prof. W. Byrski
18.06.2019
Tomasz Rubanowicz 20.10.2009 Prognozowanie mocy wytwórczej farmy wiatrowej prof. J. Guziński
prof. R. Strzelecki
28.05.2019
Patryk Strankowski 12.05.2015 Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility dr hab. inż. M. Jasiński
prof. Kozuo Abdallah
26.04.2019
Tomasz Zubowicz 17.11.2009 Decentralized tracking of dissolved oxygen concentration in interacting multi zone bioreactor by supervised PI controller prof. M. Metzger
prof. Z. Kowalczuk
26.03.2019
Zbigniew Kłosowski 10.03.2015 Symulacja układu elektrownia wiatrowa – sieć elektroenergetyczna w czasie rzeczywistym prof. P. Miller
prof. M. Przegrodzki
26.03.2019
Maciej Kolincio 17.05.2016 Wielotransformatorowy quasi-rezonansowy przekształtnik DC-DC prof. J. Mućko
prof. R. Barlik
26.03.2019
Kornel Borowski 10.03.2015 Badanie wykonalności pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych prof. S. Cieślik
prof. W. Nowak
26.03.2019
Andrzej Kąkol 11.03.2014 Wielokryterialny algorytm poprawy pewności pracy sieci średnich napięć prof. M. Parol
prof. T. Boczar
26.02.2019
Bartosz Tarakan 15.12.2015 Analiza wpływu współdziałania grupy odnawialnych źródeł energii na system elektroenergetyczny prof. S. Cieślik
prof. J. Lorenc
29.01.2019
Marcin Sarnicki 15.12.2015 Wpływ przesuwników fazowych na pracę systemu elektroenergetycznego prof. P. Miller
prof. S. Paszek
29.01.2019
Aleksander Pałkowski 14.01.2015 Automatyzacja procesu rehabilitacji dzieci z paralysis cerebralis infantium oraz osteogenesis imperfecta prof. A. Mężyk
prof. W. Nyka
prof. T. Uhl
18.12.2018
Mateusz Flis 22.09.2015 Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych dr hab. inż. A. Tomczewski
prof. P. Jabłoński
30.10.2018
Alicja Stoltmann 22.06.2015 Metoda analizy wielokryterialnej wyboru lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej dr hab. inż. W. Dołęga
prof. A. Gawlak
25.09.2018
Batosz Puchalski 23.06.2014 Sterowanie z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu reaktorem wodnym ciśnieniowym elektrowni jądrowej prof. W. Grega
prof. J. Korbicz
19.06.2018
Łukasz Łudziński 20.12.2011 Drgania tarcz łożyskowych silników asynchronicznych wymuszane siłami elektromagnetycznymi prof. M. Jagieła
prof. P. Witczak
19.06.2018
Wiktor Waszkowiak 21.06.2016 Tłumienie drgań w elektromechanicznych strukturach periodycznych prof. J. Holnicki-Szulc 
prof. T. Uhl
27.02.2018
Tomasz Ciszewski 12.05.2015 Diagnostyka łożysk silnika inducyjnego z wykorzystaniem analizy prądu silnika metodą potrójnej kowariancji prof. P. Gnaciński
prof. K. Pacholski
20.06.2017
Bartosz Jaworski 12.02.2013 Ewolucyjny system do wyznaczania ścieżek przejść obiektów morskich w obszarach o dużym natężeniu ruchu. prof. J. Lisowski
prof. K. Kluszczyński
13.12.2016
Piotr Kolendo 17.04.2012 Wyznaczanie zadanej trajektorii statku metoda ewolucyjną z zastosowaniem interpolacji wielomianowej dr hab. inż. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
prof. J. Korbicz
13.12.2016
Artur Zbroński 22.11.2011 Metoda lokalizacji układów kompensatorów statycznych w systemie elektroenergetycznym prof. J. Lorenc
prof. M. Sobierajski
22.11.2016
Dominik Adamczyk 14.04.2011 Koncepcja i analiza zintegrowanego przetwornika elektromechanicznego do zastosowania w napędzie elektrycznym samochodu osobowego prof. T. Glinka
dr hab. inż. G. Redlarski
25.10.2016
Piotr Tojza 12.03.2013 Komputerowo wspomagana analiza przebiegów pH-metrii i pHmetrii z impedancją prof. T. Uhl
prof. A. Mężyk
21.06.2016
Daniel Wachowiak 08.10.2013 Analiza właściwości rozszerzonego obserwatora prędkości maszyny indukcyjnej prof. A. Dmowski
prof. K. Zawirski
21.06.2016
Łukasz Sienkiewicz 18.12.2012 Koncepcja, realizacja i analiza sensora/aktuatora piezoelektrycznego do pomiaru procesu starzenia się ludzkiej skóry prof. S. Wiak
prof. K. Kluszczyński
07.06.2016