Ogólnopolski konkurs "Wygraj Indeks WEiA"

Celem konkursu Wygraj Indeks WEiA jest popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów technicznych. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół średnich z terenu Polski.

Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Aktualności
Etapy
Harmonogram
Do pobrania
Patronat

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.