Wydziałowa Rada Studentów

 

Zgodnie z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym", w skład wydziałowego samorządu studenckiego wchodzą wszyscy studenci wydziału. Wydziałowa Rada Studentów jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów WEiA. Zakres działań WRSu jest rozległy, a jego ogólnym celem jest dbanie o dobro studentów. WRS reprezentuje studentów WEiA w komisjach Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz poza uczelnią.

WRS zajmuje się między innymi organizacją życia kulturalnego na wydziale, tu warto wspomnieć o Festiwalu Kultury Studenckiej "Technikalia" oraz corocznych otrzęsinach pierwszego semestru. Wspieramy rozwój zainteresowań, współpracujemy z kołami naukowymi, organizujemy wydarzenia rozrywkowe i naukowe. W ramach możliwości staramy sie promować Wydział na PG, wśród maturzystów i w branży.

WRS dba o jakość kształcenia, warunki pracy i odpoczynku oraz pracuje przy ankietyzacji nauczycieli akademickich. Jesteśmy pośrednikami w wiekszości działań studenckich, dbamy o dobry przepływ informacji, współpracujemy ze starostami, pośredniczymy przy rozwiązywaniu problemów studentów.

WRS jest najlepszym miejscem do realizacji swoich projektów. Nie tylko sami wychodzimy z inicjatywą, ale zachęcamy wszystkich do współpracy z nami i do realizacji swoich pomysłów z naszą pomocą.

Na WEiA działają również cztery koła naukowe zrzeszające studentów pragnących poszerzać swoją wiedze z wybranego zakresu. Są to:

Naukowe Koło Studentów Automatyki zrzeszające studentów AiRu. Zajmuje się głównie projektami. Proces jest prosty w założeniu: wymyśleć coś, co jest się w stanie zrobić i to zrobić. Uczestniczą w róznych imprezach - Bałtycki Festiwal Nauki, Dzień Robota, Technicon, CybAiRbot itp.

Naukowe Koło Studentów Elektryków to niewątpliwie najstarsze koło naukowe na wydziale. Tak jak NKSA, zajmuje się projektami oraz uczestnictwem w konferencjach i imprezach tematycznych.

Studenckie Koło Inżynierii Pomiarowej powstało w maju 2008, jest najmłodsze pośród tego grona. Działa również projektowo jednak większy nacisk kładziony jest na rozwijanie wiedzy członków.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a własciwie Koło SEP, jest organizacją twórczą o charakterze naukowo technicznym, którego działalność wiąże się z szeroko rozumianą elektryką. Koło działa od 1997 roku. Jego celem jest organizowanie sympozjów, kursów, obozów naukowych, poszerzanie wiedzy i etyki zawodowowej oraz integrowanie środowiska elektryków.

Studia to niewątpliwie okres który daje duże możliwości. Nadmiarowy czas można spożytkować na naukę (choć nie jest to powszechne wśród braci studenckiej), można pracować, można się obijać i można też aktywnie włączyć się w życie studenckie, do czego chcielibyśmy wszystkich zachęcić. Przedstawione wyżej organizacje to tylko niewielka część tego, co oferuje Politechnika Gdańska.

Ze studenckim pozdrowieniem
Wydziałowa Rada Studentów WEiA
61. Gmach WEiA pokój EM116
+48 58 347 2724