Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Przewodniczący:

dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. uczelni

 

Członkowie:

dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. uczelni
mgr inż. Łukasz Tłustochowicz

 

Przedstawiciel doktorantów:

mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk

 

Przedstawiciel studentów:

Dawid Zieliński