Skład zarządu

W skład zarządu Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich wchodzą:

  • Prezes – Julia Solecka
  • Wiceprezes – Mateusz Breza
  • Sekretarz – Bartłomiej Bladowski
  • Skarbnik – Patryk Zawadzki
  • Jakub Antczak
  • Dorota Ostrowska