Rekrutacja

Rekrutacja w naszym kole odbywa się na początku roku akademickiego, w październiku.

Polega na rozmowie z przedstawicielami koła, o zainteresowaniach, umiejętnościach i celach kandydata.