Rekrutacja

Rekrutacja zbiorowa ma miejsce co roku na początku roku akademickiego kiedy to przyjmujemy największą ilość nowych członków.

Składa się z dwóch etapów:

  1. Prostego testu rekrutacyjnego, który wstępnie mówi nam o posiadanych przez kandydata umiejętnościach.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej, na której podczas swobodnej rozmowy kandydaci mogą opowiedzieć o sobie, swoich dotychczasowych osiągnięciach oraz o pomyśle na swoją działalność w kole naukowym.

Ponadto jest możliwość dołączenia w trakcie roku, pomijając powyższe etapy. Wystarczy się zgłosić do członka zarządu, a reszta zostanie wyjaśniona osobiście.