Naukowe Koło Studentów Elektryków

Naukowe Koło Studentów Elektryków to studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, którzy nieustannie starają się ćwiczyć uzdolnienia praktyczne i organizatorskie oraz pogłębiać wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

Swoje umiejętności praktyczne doskonalimy poprzez realizowanie projektów, polegających na samodzielnym lub zespołowym opracowywaniu urządzeń, modeli i układów.

Umiejętności organizatorskie trenujemy m.in. poprzez pomoc w organizowaniu corocznych edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki i Dni Otwartych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, na których wystawiamy też rezultaty naszych prac projektowych.

Bierzemy aktywny udział również w innych wydarzeniach, które łączą się z takimi dziedzinami jak:

 • elektrotechnika
 • technika wysokich napięć
 • maszyny elektryczne
 • elektronika
 • energoelektronika
 • napęd elektryczny
 • systemy cyfrowe i mikroprocesorowe
 • systemy sterowania
 • przetwarzanie sygnałów
 • projektowanie obwodów drukowanych
 • programowanie
 • odnawialne źródła energii