Skład i delegaci - kadencja 2018/2019

Skład Wydziałowej Rady Studentów

Anna Marchewka – przewodnicząca

Krzysztof Aniśkiewicz

Michał Brancewicz

Michał Chylewski

Marcin Dobrzyński

Cezary Drozd

Damian Gniwecki

Martyna Gruntkowska

Kacper Miloch

Jakub Perucki

Kamil Struck

Mateusz Szewczyk

Paweł Wiliński

Adam Wiśniewski

Dawid Zieliński

Delegaci do Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

Michał Brancewicz

Marcin Dobrzyński

Marcin Palanis

Dawid Zieliński