Aktualności

Julia Solecka ze Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej w Zarządzie Studenckiej Rady SEP

W wyborach do zarządu Studenckiej Rady SEP, która jest organem młodzieży akademickiej zrzeszonej w SEP, koleżanka Julia Solecka z naszego Koła została Sekretarzem Rady na najbliższą kadencję.

Na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybrani zostali: Jakub Głuchowski z Poznania i Maciej Burnus z Krakowa.

Wybory odbyły się w trakcie XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, w których uczestniczyła siedmioosobowa delegacja ze Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej.

W trakcie ODME, które w tym roku odbyły się w Szczecinie, studenci uczestniczyli między innymi w wykładach na temat elektromobilności i energetyki wiatrowej, w panelu dyskusyjnym na temat energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, a także w spotkaniu z Prezesem SEP dr. inż. Piotrem Szymczakiem.

Galeria zdjęć