Rejs Elektryka 2018 – "znak firmowy" Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Future Energy Summit współorganizowany przez Studenckie Koło SEP z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Nawiązanie współpracy Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej z Grupą GPEC

Dyżury WKS na tydzień 18 - 22 czerwca 2018

  • wtorek 10:00 - 12:00