prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. zw. PG

Email grzegorz.redlarski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 17
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzegorz.redlarski

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 106
Numer telefonu (58) 347 23 17