prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, prof. zw. PG

Email ryszard.zajczyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 98, (58) 347 28 55
Miejsce pracy Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 303
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ryszard.zajczyk

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 303
Numer telefonu (58) 347 20 98, (58) 347 28 55

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki