dr inż. Filip Kutt

Email filip.kutt@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 39
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/filip.kutt

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-317
Numer telefonu (58) 347 19 39
Email filip.kutt@pg.edu.pl