dr hab. inż. Stanisław Czapp

Email stanislaw.czapp@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/stanislaw.czapp

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 400
Numer telefonu (58) 347 13 98