dr hab. inż. Jarosław Guziński

Email jaroslaw.guzinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 60
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jaroslaw.guzinski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-219
Numer telefonu (58) 347 29 60
Email jaroslaw.guzinski@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-219
Numer telefonu (58) 347 29 60
Email jaroslaw.guzinski@pg.edu.pl

Notka biograficzna

STOPNIE NAUKOWE

2000   Stopień doktora nauk technicznych – Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Rozprawa doktorska pt.: „Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia” obroniona 27 czerwca 2000 r – z wyróżnieniem. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński.

2012  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych – Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG. Rozprawa habilitacyjna „Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników. Zagadnienia wybrane”. Kolokwium i nadanie stopnia doktora habilitowanego 29 maja 2012 r.

Monografia uzyskała nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w 2012 roku.

ZAJMOWANE STANOWISKA

2019 – obecnie   Profesor uczelni  – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii.

2017 – obecnie   Kierownik Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii.

2016 – 2019        Profesor nadzwyczajny – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego.

2000 – 2016        Adiunkt – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, od 2007 w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego.

2010 – 2014        Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny (koordynator naukowo-techniczny do spraw energoelektroniki) – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (zatrudnienie dodatkowe w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka: „Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii – LINTE^2”.

1994 – 2000        Asystent – Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki), Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

2001 (1 rok)         Koordynator projektów przekształtników energoelektronicznych – Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku  (zatrudnienie dodatkowe).

1996 – 1997        Projektant układów mikroprocesorowego sterowania falowników – Zakład Remontowy Energetyki w Gdańsku (zatrudnienie dodatkowe).

PROJEKTY NAUKOWE I BADAWCZO ROZWOJOWE (w okresie ostatnich 3 lat)

2014-2017           Kierownik projektu badawczego UMO-2013/09/B/ST7/01642 z NCN (konkurs OPUS5): „Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia”, Politechnika Gdańska.

2016-2018           Promotor w projekcie badawczym promotorskim NCN oraz 2015/19/N/ST7/03078 (konkurs Preludium): „Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filtrem sinusoidalnym”, doktorant mgr inż. Patryk Strankowski, Politechnika Gdańska

2012-2015           Wykonawca i konsultant w zagranicznym projekcie badawczym NPRP nr  NPRP 4-077-2-028 z Qatar National Research Fund (Qatar Foundation, Doha, Katar): “Advanced Model Predictive Control application to Power Electronics and Drives”, realizowanym przez Texas A&M University at Qatar, Katar, Doha.