dr inż. Krzysztof Dobrzyński

Email krzysztof.dobrzynski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzysztof.dobrzynski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
Numer telefonu (58) 347 17 98
Email krzysztof.dobrzynski@pg.edu.pl