dr inż. Robert Małkowski

Email robert.malkowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 98
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/robert.malkowski

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
Numer telefonu (58) 347 17 98
Email robert.malkowski@pg.edu.pl