dr inż. Grzegorz Andrzej Kostro

Email grzkostr@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 57
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzkostr

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-313
Numer telefonu (58) 347 11 57
Email grzegorz.kostro@pg.edu.pl