dr hab. inż. Piotr Musznicki

Email piomuszn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/piomuszn

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-215
Numer telefonu (58) 347 15 63
Email piotr.musznicki@pg.edu.pl