Umowa o warunkach odpłatności za studia

 

Umowy o odpłatności za studia I i II stopnia w PG są dostępne w systemie:

 

Wzory umów dla studiów niestacjonarnych: