Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Wydział Elektrotechniki i Automatyki w międzynarodowym projekcie EfficienCE

W dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Lipsku odbyło się spotkanie partnerów inicjujące realizację międzynarodowego projektu Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe (EfficienCE). W projekcie uczestniczy również Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Projekt EfficienCE, zaplanowany do realizacji w latach 2019-2022 przez 12 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Węgier, Włoch i Słowenii, jest finansowany z programu Interreg CENTRAL EUROPE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu wynosi 157 300 Euro.

Celem projektu jest opracowanie i testowanie różnorodnych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze miejskiego transportu publicznego. Przedsięwzięcia mogą obejmować między innymi: opracowanie systemów wsparcia władz lokalnych, zarządów transportu publicznego i operatorów, opracowanie strategii planowania i finansowania działań, wdrażanie rozwiązań pilotażowych, rozwijanie narzędzi i szkoleń w celu poprawy planowania i obsługi infrastruktury niskoemisyjnej, czy transfer wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie efektywności energetycznej.

Zespół z Politechniki Gdańskiej we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni opracuje testowy system Mini Smart Grid DC umożliwiający wykorzystywanie energii hamowania odzyskowego trolejbusów miejskich do zasilania obiektów zajezdni trolejbusowej. Zaplanowano również współpracę Uczelni z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej w Pilźnie w zakresie uruchamiania i ewaluacji stacjonarnego bateryjnego zasobnika energii dla sieci trolejbusowej oraz analizy możliwości zwiększenia odzysku energii hamowania w sieci trolejbusowej w Pilźnie.

W ramach projektu przewidziane jest również wykorzystanie infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2.

Koordynatorem projektu ze strony Politechniki Gdańskiej jest dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu