Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w projekcie FAIR

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej od początku 2015 roku realizuje prestiżowy projekt badawczo-rozwojowy na rzecz FAIR – powstającego Międzynarodowego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami.

FAIR (ang. Facility for Antiproton and Ion Research) to międzynarodowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu międzynarodowego ośrodka naukowego do prowadzenia badań podstawowych z wykorzystaniem akceleratora cząstek elementarnych. Budowa ośrodka, tworzonego od 2010 roku w Darmstadt w Niemczech, jest finansowana ze składek 9 krajów, w tym Polski, której zadeklarowany wkład w stworzenie infrastruktury i aparatury doświadczalnej ma wynieść 23,6 mln euro.

Projekt realizowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki jest prowadzony w ramach umowy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, będącym koordynatorem Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA, które zrzesza kilkanaście polskich ośrodków akademickich i instytucji badawczych uczestniczących w przedsięwzięciu FAIR.

W trakcie prac zespołu pracującego pod kierownictwem prof. Leona Swędrowskiego, opracowane będą oryginalne metody diagnostyki oraz zostaną zaprojektowane stanowiska diagnostyczne do badania magnesów nadprzewodzących, przewidzianych do instalacji w przyszłym akceleratorze. Odbiorcą prac rozwojowych Wydziału jest międzynarodowa spółka FAIR GmbH, budująca ośrodek w Darmstadt.