Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Współpraca Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z Djelfa University w Algierii

W dniach 29-30 czerwca 2019 roku pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: dr hab. inż. Jarosław Guziński oraz dr inż. Krzysztof Blecharz uczestniczyli w międzynarodowej konferencji First International Conference on Materials, Environment, Mechanical and Industrial Systems ICMEMIS’19, która odbyła się na uniwersytecie w Djelfa w Algierii.

Wyjazd na konferencję był związany z nawiązaniem współpracy naukowej pomiędzy Politechniką Gdańską a Djelfa University oraz zaproszeniem przez profesora Abdellaha Kouzou z algierskiej uczelni, który przed kilkoma miesiącami przebywał jako visiting profesor na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

W ramach konferencji dr hab. inż. Jarosław Guziński wygłosił referat na temat nowoczesnych układów napędowych z silnikami wielofazowymi, natomiast dr inż. Krzysztof Blecharz zaprezentował referat na temat projektowania i modelowania małych elektrowni wiatrowych. Oba referaty doskonale wpisały się w tematykę konferencji oraz spotkały się z dużym zainteresowaniem jej uczestników.