Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Współpraca międzynarodowa Politechniki Gdańskiej z uczelniami w Chinach

W dniach 8-14 listopada 2015 r. delegacja z Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem JM Rektora prof. Henryka Krawczyka odwiedziła cztery chińskie uczelnie – Yuncheng University, Dezhou University, Shijiazhuang University of Economics oraz Shanghai Institute of Technology.

Celem wyjazdu delegacji, w składzie której była również przedstawicielka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, było rozwinięcie współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską, a uczelniami z Chin.

W ramach spotkań z chińskimi partnerami omawiano wymianę studentów oraz pracowników, utworzenia międzynarodowych grup studenckich oraz współpracy dydaktycznej. Z częścią chińskich uczelni podpisano porozumienia o współpracy.

W trakcie wizyty delegacja z Politechniki Gdańskiej spotkała się również z chińskimi studentami, którzy byli zainteresowani kwestiami związanymi ze studiowaniem w Polsce.