Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Wizyta przedstawicieli Anyang Institute of Technology z Chin na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 19 czerwca 2019 roku Politechnika Gdańska gościła delegację z Anyang Institute of Technology (AIT) w Chinach. Goście z chińskiej uczelni spotkali się z Rektorem Politechniki Gdańskiej, a następnie zwiedzili laboratoria i pracownie dydaktyczne na Wydziale Chemicznym, Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

W ramach wizyty na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przedstawiciele AIT zwiedzili Laboratorium LINTE^2, gdzie dr inż. Piotr Musznicki omówił profil działalności naukowej i edukacyjnej realizowanej na Wydziale, a administratorzy Laboratorium inż. Cezary Swinarski i inż. Damian Toruńczak przedstawili unikalne możliwości badawczo-wdrożeniowe instalacji badawczej LINTE^2.

Anyang Institute of Technology to kolejna uczelnia z Chin zainteresowana wymianą dwustronną wykładowców i studentów oraz kształceniem i podwójnym dyplomowaniem chińskich studentów w ramach tzw. programu 2+2 (dwa lata studiów na uczelni w Chinach + dwa lata studiów na uczelni w Polsce).

Galeria zdjęć