Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Sukces doktoranta z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Japonii

Doktorant Studium Doktoranckiego naszego Wydziału – mgr inż. Piotr Czyż uczestniczył w prestiżowej konferencji naukowej 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2015, która w tym roku odbywała się w Yokohamie w Japonii w dniach 9-12 listopada 2015 r.

Na doroczną konferencję IECON 2015, organizowaną przez międzynarodową organizację naukowo-techniczną IEEE, przyjęto 932 artykuły z 47 krajów. Wygłoszony przez mgr. inż. Piotra Czyża artykuł Performance evaluation of a 650V E-HEMT GaN Power Switch był jednym z 14 studenckich referatów przyjętych na konferencję w ramach Student Forum.

Referat doktoranta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki został wyróżniony przez IEEE Industrial Electronics Society (IEEE-IES) nagrodą IES Student Paper Travel Award. Udział w konferencji zaowocował też pierwszą publikacją naszego doktoranata dostępną w bazie IEEE Xplore.

Doktorantowi naszego Wydziału serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

Galeria zdjęć