Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w międzynarodowym projekcie z uczelnią z USA

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wzięli udział w rocznym studenckim projekcie zespołowym, w którym wraz z amerykańskimi studentami z Purdue University (USA) opracowali nowatorski system wizyjny na zlecenia i według wytycznych przedsiębiorstwa FLEX – międzynarodowej spółki z branży elektronicznej.

Opracowane rozwiązanie może być wykorzystane do kontroli procesu technologicznego ręcznego montażu urządzeń elektronicznych. Co ważne, koszt zbudowanego przez studentów systemu wizyjnego jest niższy niż wstępnie zakładano, stanowiąc połowę kosztu rozwiązania dostępnego na rynku.

Zrealizowany projekt stanowi przykład zakończonej sukcesem międzynarodowej współpracy uczelni z biznesem oraz współpracy pomiędzy uczelniami. Projekt ma także ważny aspekt dydaktyczny – stanowi przykład współczesnej edukacji inżynierów w systemie kształcenia problemowego (Problem Based Learning).

W projekcie uczestniczyli następujący studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: Katarzyna Hewelt, Mateusz Bulwan i Adam Jarzembiński. Ich partnerami w projekcie byli: Marta Pazderska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a także studenci z Purdue University: Nicole Attar, Megan Switzer, David Latka i Pranav Ravikrishnan.

Opiekunem studentów naszego Wydziału był dr. hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG, który współpracował z prof. Phillipem A. Sangerem z Purdue University, a także z pracującymi w roli konsultantów merytorycznych: dr. hab. inż. Jackiem Kropiwnickim, prof. nadzw. PG oraz mgr. inż. Piotrem Krajewskim z firmy FLEX.