Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki absolwentami Institut National Polytechnique de Toulouse

W dniu 23 września 2016 r. w Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) odbyła się obrona prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na wydziale Génie Électrique et Automatique (II stopień studiów).

Studia na francuskiej uczelni ukończyli (z bardzo wysokimi ocenami) następujący studenci naszego Wydziału: Joanna Burdienko, Rafał Chachulski, Szymon Ciarka, Paula Lisowiecka i Dariusz Modzelewski.

Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu polscy studenci otrzymają dwa dyplomy: magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej oraz master de sciences et technologies de l’INPT

W egzaminach dyplomowych uczestniczyli także nauczyciele akademiccy z naszego Wydziału: dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG oraz dr inż. Łukasz Sienkiewicz.

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odbyli dwusemestralne studia w INPT w ramach programu Erasmus+. Semestr zimowy studiów obejmował wykłady, laboratoria i projekty zespołowe, natomiast w semestrze letnim studenci realizowali sześciomiesięczne staże dyplomowe w przedsiębiorstwach przemysłowych we Francji. Tematyka staży została zaproponowana przez następujące firmy: Airbus, Bosch, Thales Alenia Space i Mitsubishi Electric R&D Centre Europe.

Zachęcamy kolejnych studentów naszego Wydziału do podjęcia studiów na obu uczelniach.

Przeczytaj wywiad z absolwentami Wydziału, którzy studiowali we Francji, zamieszczony w Piśmie PG nr 1/2017

 

Galeria zdjęć