Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki absolwentami Cranfield University of Technology

W dniu 27 sierpnia 2015 r. w Cranfield University of Technology (Wielka Brytania) odbyła się obrona prac dyplomowych dwóch studentów studiów II stopnia z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej: inż. Mikołaja Kiełczyńskiego i inż. Piotra Maśnickiego.

Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy Politechniką Gdańską, a Cranfield University of Technology, studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki otrzymają polski i brytyjski dyplom ukończenia studiów, wydane przez obie uczelnie partnerskie.

Na dyplomie ukończenia studiów w Cranfield University of Technology, studenci naszego Wydziału otrzymali jedne z najwyższych średnich z ocen wśród wszystkich zdających studentów.

Gratulujemy sukcesu absolwentom Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz zachęcamy kolejnych studentów do podjęcia ciekawych i prestiżowych studiów na brytyjskiej uczelni.