Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Publikacja pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w „Scientific Reports”

Wyniki badań zespołu pracowników z Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, kierowanego przez prof. Marka Krawczuka, ukazały się w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports, wchodzącym w skład Nature Publishing Group.

Jest to pierwsza w historii Wydziału Elektrotechniki i Automatyki publikacja artykułu w tym czasopiśmie, którego wskaźnik Impact Factor (IF) wynosi 5,228.

Prestiżowa publikacja pt. Body surface area formulae: an alarming ambiguity dotyczy nowatorskiego podejścia do wyznaczania wskaźnika powierzchni ciała człowieka (Body Surface Area – BSA), który to wskaźnik odrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach medycyny, między innymi w chemioterapii, transplantologii, leczeniu oparzeń i toksykologii.

Autorami artykułu są dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, mgr inż. Aleksander Pałkowski i prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, a jego publikacja w Scientific Reports jest efektem prac prowadzonych w ramach grantu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wskaźnik BSA stanowi podstawę doboru dawek leków w licznych procedurach medycznych. Do jego wyznaczania służyły dotychczas wzory opracowane w latach 1879-2010. Badania wykonane przez zespół z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki wykazały, że dotychczasowy sposób doboru dawek leków może być obarczony znacznymi błędami, sięgającymi nawet kilkudziesięciu procent.

Spostrzeżenie to koresponduje z obserwacjami specjalistów onkologów, którzy szacują, iż dobór dawek leków w chemioterapii na podstawie wskaźnika BSA powoduje problemy w leczeniu ok. 30% przypadków klinicznych, zmniejszając szanse na przeżycie nawet ok. 20% pacjentów.

Zainicjowane i rozwijane przez pracowników Wydziału badania naukowe mają na celu opracowanie nowych rozwiązań służących poprawie doboru dawek leków. Osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie może stanowić znaczący postęp w leczeniu chorób nowotworowych za pomocą chemioterapii.

Pełny tekst artykułu jest dostępny (w trybie Open Access) na stronie wydawnictwa