Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Prof. Hubert Piquet z Francji z wizytą na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 9-17 kwietnia 2019 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki gościł profesor Hubert Piquet ze szkoły ENSEEIHT we Francji, wchodzącej w skład Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP).

W trakcie kolejnego pobytu na naszym Wydziale prof. Piquet przeprowadził serię wykładów w języku angielskim w ramach przedmiotu Energoelektronika. Słuchaczami wykładów byli studenci 4 semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika.

Zajęcia prowadzone przez prof. Piquet będą kontynuowane w maju bieżącego roku.