Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Praca inżynierska Shi Danchen realizowana w Laboratorium LINTE^2

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w Laboratorium LINTE^2 realizowana jest nowa praca inżynierska. Praca dyplomowa Analiza degradacji paneli fotowoltaicznych w przypadku elektrowni słonecznej w Laboratorium LINTE^2 jest przygotowywana przez Shi Danchen z Yancheng Institute of Technology w Chinach.

Praca dyplomowa obejmuje następujące aspekty:

  • degradacja paneli fotowoltaicznych w czasie - przyczyny i skutki,
  • testowanie wydajności paneli fotowoltaicznych - porównanie z danymi znamionowymi,
  • długoterminowa analiza danych dotyczących wydajności paneli fotowoltaicznych.

Opiekę nad pracą dyplomową sprawuje dr inż. Łukasz Sienkiewicz.