Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Misja dydaktyczna Politechniki Gdańskiej w Chinach z udziałem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 20-30 października 2019 r. delegacja Politechniki Gdańskiej przeprowadziła misję dydaktyczną w Chinach. Wydział Elektrotechniki i Automatyki reprezentował dr inż. Piotr Musznicki, pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. współpracy z uniwersytetami z Chin.

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej odwiedzili następujące uczelnie: Beijing Institute of Technology, Beijing University of Technology, Tianwen Education Group, China Three Gorges University, Shanghai Institute of Technology, Tongji University, North China University of Water Resources and Electric Power.

W trakcie spotkań z chińskimi partnerami przedstawiono między innymi ofertę edukacyjną i profil działalności naukowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, przedyskutowano wymianę bilateralną pracowników i studentów oraz plany kształcenia studentów z Chin na Politechnice Gdańskiej.

W konsulacie RP w Szanghaju omówiono potrzebę usprawnienia rekrutacji chińskich studentów na studia na Politechnice Gdańskiej oraz promocji współpracy Uczelni z chińskimi przedsiębiorstwami.

Galeria zdjęć