Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015

W dniach 21-24 czerwca 2015 r. w Chmielnie koło Gdańska odbyło się LI International Symposium on Electrical Machines 2015 (Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2015), którego współorganizatorem była Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Cykliczne sympozjum naukowe SME stanowi ważne forum spotkań i wymiany myśli naukowców z krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką maszyn elektrycznych. Wygłaszane referaty prezentują wyniki najnowszych prac dotyczących teorii, konstrukcji, badań, sterowania, eksploatacji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych.

W bieżącej edycji sympozjum udział wzięło łącznie ponad 80 uczestników z kilku krajów europejskich, reprezentujących ponad 20 ośrodków akademickich, badawczych i przemysłowych. Jednostki naukowe reprezentowały: Akademia Morska w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut BOBRME KOMEL, Instytut Elektrotechniki, Instytut Energetyki, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Turbo Care Poland, Uniwersyteta Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz ośrodków zagranicznych z Czech, Francji, Niemiec i Słowacji.

W ramach konferencji odbyło się 9 sesji plenarnych i jedna sesja plakatowa. Uczestnicy sympozjum zwiedzili również Laboratorium LINTE^2, gdzie zapoznali się z uruchamianą unikalną instalacją badawczą, przeznaczoną między innymi do prowadzenia prac B+R w zakresie maszyn i napędów elektrycznych.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: JM Rektor Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a patronat naukowy: Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Polska Sekcja IEEE oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku.