Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt TEACHENER

W dniach 27-28 czerwca 2019 roku na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja Social Sciences and Humanities at Universities of Technology, podsumowująca międzynarodowy projekt TEACHENER.

Konferencja była współorganizowana przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz została objęta patronatem honorowym przez Rektorów obu Uczelni.

Ideą konferencji było zaprezentowanie wyników projektu TEACHENER, realizowanego w ramach Programu UE Erasmus+. Celem projektu było opracowanie kursów dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej energetyki, które pozwalają na lepszą integrację zagadnień społeczno-humanistycznych w procesie kształcenia przyszłych inżynierów.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników – przede wszystkim nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy mogli zapoznać się z propozycjami kursów dydaktycznych opracowanych w ramach projektu, a także naukowcy, którzy zajmują się problematyką na styku nauk technicznych oraz społeczno-humanistycznych, przede wszystkim w zakresie społecznych skutków funkcjonowania i rozwoju systemów zaopatrzenia w energię.

Konferencji towarzyszyły również warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli zaznajomić się ze szczegółowym zakresem merytorycznym modułów dydaktycznych oraz przedyskutować ich metodykę i efekty nauczania.

W dyskusjach na temat kompetencji zawodowych absolwentów studiów technicznych udział wzięli również przedstawiciele przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Galeria zdjęć