Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Kolejni studenci Wyższej Szkoły Zawodowej z Norwegii z wizytą w Laboratorium LINTE^2

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Laboratorium LINTE^2 odwiedziła 20-osobowa grupa studentów i ich opiekunów z Wyższej Szkoły Zawodowej Fagskolen-Innlandet z Gjøvik w Norwegii.

Była to już druga wizyta norweskich studentów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Goście zapoznali się z ideą funkcjonowania oraz możliwościami technicznymi Laboratorium LINTE^2, a także uczestniczyli w przeprowadzeniu przykładowego eksperymentu badawczego.

Studenci z Norwegii spotkali się również z przedstawicielami Studenckiego Koła SEP działającego na Politechnice Gdańskiej. Goście poznali zasady działalności Koła oraz realizowane w jego ramach projekty. Polscy i norwescy studenci mieli też możliwość wymiany doświadczeń związanych ze studiowaniem w obu krajach.

W ramach wizyty doszło do podpisania dwustronnej umowy o współpracy pomiędzy Fagskolen-Innlandet, a Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki. Inicjatorem współpracy z norweską Szkołą Zawodową oraz organizatorem wizyty studentów z Norwegii jest dr inż. Robert Małkowski.