Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Dr. Andrew Wong z Chin na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 26 lutego 2016 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki gościł Dr. Andrew Wong – założyciel i dyrektor Poland International Education China Office, z którym omawiano możliwości nawiązania współpracy Wydziału z uczelniami w Chinach.

Podczas wizyty Dr. Wong zapoznał się z infrastrukturą badawczo-naukową i dydaktyczną Wydziału, wykorzystywaną między innymi w procesie kształcenia na anglojęzycznym kierunku Energy Systems – Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Inteligentnego Budynku, Laboratorium Węzła Wytwórczego oraz główne sale wykładowe naszej jednostki.

Gość z Chin zwiedził również Laboratorium LINTE^2, gdzie zapoznał się z uruchamianą infrastrukturą badawczą i planami prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych na rzecz gospodarki.

W wizycie gościa z Chin uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, które również są zainteresowane nawiązaniem i rozwojem międzynarodowej współpracy z chińskimi partnerami.