Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Doktorant z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki nagrodzony na Międzynarodowej Konferencji MMAR 2019

W dniach 26-29 sierpnia 2019 roku w Międzyzdrojach odbyła się 24. Międzynarodowa Konferencja Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2019), na której wyniki swoich prac zaprezentowali również pracownicy i doktoranci z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Na konferencji wystąpił między innymi doktorant mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch z Katedry Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, który zaprezentował referat Deep Neural Network Architecture Search Using Network Morphism, będący efektem prac badawczych prowadzonych pod opieką dr hab. inż. Kazimierza Duzinkiewicza prof. nadzw. PG i dr. inż. Michała Grochowskiego.

Za przedstawiony referat mgr inż. Kwasigroch został nagrodzony prestiżową nagrodą im. Romana Kaszyńskiego dla najlepszej publikacji zaprezentowanej przez młodego autora (Award for the best paper delievered by a Young Author).