Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Doktor Shady Khalil z Kataru z gościnnymi wykładami na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 10-14 czerwca 2019 roku studenci, doktoranci i pracownicy naszego Wydziału będą mieli okazję uczestniczyć w cyklu gościnnych wykładów Grid Modernization: Complexity, Barriers and Opportunities, które wygłosi Dr. Shady Khalil z Texas A&M University w Katarze.

Dr. Shady ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, między innymi jako pracownik Smart Grid Center-Qatar – interdyscyplinarnej jednostki naukowej działającej w ramach Texas A&M University at Qatar. Tematem jego wykładów będą uwarunkowania modernizacji sieci elektroenergetycznych, w tym budowy i rozwoju inteligentnych sieci typu Smart Grid.

Wykłady zostaną zorganizowane w ramach projektu Integrated Programme of Development of Gdansk University of Technology (POWR.03.05.00-00-Z044/17) i będą otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału.

Szczegółowa tematyka oraz harmonogram wykładów dostępne są do pobrania