Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące umiędzynarodowienia

Airbus Defence and Space z wizytą na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 24 i 25 kwietnia Wydział Elektrotechniki i Automatyki miał przyjemność gościć Panią dr inż. Adę Czesnakowską, absolwentkę Wydziału pracującą w Airbus Defence and Space w Tuluzie (Francja). Pani Czesnakowska odbyła serię spotkań z władzami Wydziału oraz studentami II stopnia.

Wizyta związana była z rozmowami na temat wspólnej współpracy Wydziału z firmą Airbus Defence and Space oraz możliwością wyjazdów studentów na zagraniczne staże i praktyki. Studentom ostatnich lat doktor Czesnakowska opowiedziała jak wygląda praca w międzynarodowej firmie oraz czym zajmuje się firma.

W najbliższych tygodniach firma zaoferuje projekty dyplomowe, projekty przemysłowe w ramach zajęć oraz płatne staże i stałe stanowiska pracy. Dodatkowo Pani Czesnakowska zwiedziła kampus Politechniki Gdańskiej oraz Laboratorium Linte^2.