TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Zespół projektu TEACHENERCelem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa
Rezultaty
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Więcej informacji na temat projektu

Trzecie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Vilanova, 14-16 marca 2018 r.

W dniach 14-16 marca 2018 roku w Universitat Politècnica de Catalunya w miejscowości Vilanova koło Barcelony odbyło się trzecie spotkanie uczestników projektu TEACHENER.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w spotkaniu uczestniczyli: mgr Maciej Galik oraz dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału.

Spotkanie było między innymi poświęcone szczegółowemu omówieniu planów zajęć edukacyjnych oraz uzgodnieniu zasad opracowywania przewodnika dla nauczycieli (w formie e-book’a) do programów nauczania powstających w ramach projektu.

Efektem spotkania w Hiszpanii jest plan pracy uczestników projektu w okresie do czerwca 2018 roku, czyli w zasadniczej fazie realizacji projektu, w trakcie której powstaną główne produkty projektu: plany zajęć edukacyjnych wraz z materiałami do zajęć i instrukcjami prowadzenia tych zajęć.

Ustalono, że kolejne spotkanie uczestników projektu odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Pradze.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.