TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Zespół projektu TEACHENERCelem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa
Rezultaty
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Więcej informacji na temat projektu

Szkoły Zimowe projektu TEACHENER – zaproszenie do udziału!

Organizatorzy zapraszają doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, studiujących na Politechnice Gdańskiej (w szczególności na kierunkach studiów związanym z energetyką), do udziału w Szkołach Zimowych międzynarodowego projektu TEACHENER, realizowanego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

Uwaga – wydłużenie terminu aplikacji do dnia 15 grudnia 2018 roku! Wyślij formularz zgłoszeniowy.

W ramach Szkół Zimowych zostanie przeprowadzonych osiem interdyscyplinarnych kursów nauczania, które dotyczyć będą wybranych zagadnień z zakresu energetyki, rozważanych w kontekście aktualnych aspektów społecznych i humanistycznych. 

Wszystkie kursy zostały opracowane w ramach projektu TEACHENER, którego celem jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych poprzez powiązanie nauczanych przedmiotów inżynierskich z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Dwa spośród kursów zostały opracowane na Politechnice Gdańskiej i dotyczą zagadnień oceny ryzyka technologii na przykładzie inteligentnych liczników energii oraz społecznych konsekwencji rozwoju zdecentralizowanych systemów energetycznych.

Szkoły Zimowe odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Udział uczestników w Szkołach Zimowych jest w całości finansowany z projektu TEACHENER.

Informacje o realizacji projektu TEACHENER na Politechnice Gdańskiej dostępne są na stronie projektu

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.