TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Zespół projektu TEACHENERCelem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa
Rezultaty
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Więcej informacji na temat projektu

Drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Lipsk, 19-20 września 2017 r.

W dniach 19-20 września 2017 r. w UFZ Helmholtz-Centre for Environmental Research w Lipsku odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie. Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w spotkaniu udział wzięli: mgr Maciej Galik oraz dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału.

Spotkanie było poświęcone uszczegółowieniu programów nauczania w ramach modułów edukacyjnych opracowywanych w projekcie. W trakcie dyskusji omówiono zarówno zawartość merytoryczną programów kształcenia, jak i wstępny zarys metodologii prowadzenia zajęć.

Obszerne omówienie różnorodnych metod oraz technik prowadzenia zajęć ze studentami przygotował i żywiołowo zaprezentował mgr Maciej Galik z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Efektem spotkania w Lipsku jest plan pracy (w tym kolejnych spotkań w formie telekonferencji) uczestników projektu w trakcie najbliższych miesięcy, uszczegółowiony plan upowszechniania wyników projektu, a także wstępny harmonogram fazy testowej modułów edukacyjnych, przewidzianej do realizacji w roku akademickim 2018/2019.

Ustalono również dodatkowe robocze spotkanie uczestników projektu, które odbędzie się w marcu 2018 r. w Barcelonie. 

 

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.