TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Rezultaty
Umowa
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

W ramach projektu przewiduje opracowano i praktyczne wdrożono osiem modułów dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć na uczelniach technicznych. Moduły zawierają szczegółowe programy nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów, zawierające różnorodne treści społeczno-humanistyczne powiązane z szeroko rozumianą energetyką.

Wszystkie moduły dydaktyczne zostały opracowane w języku angielskim, zwiększając możliwości ich wykorzystania w procesie internacjonalizacji kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki opracowano dwa moduły nauczania:
1. moduł dotyczący społecznych aspektów rozwoju lokalnych systemów energetycznych oraz prosumentów energii,
2. moduł dotyczący społecznej percepcji ryzyka związanego z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids).

Platforma TEACHENER EBOOK: http://teachener.umk.pl

Więcej informacji na temat projektu

Doktoranci i nauczyciele akademiccy Politechniki Gdańskiej testują moduły dydaktyczne projektu TEACHENER

W dniach od 22 listopada do 19 grudnia 2018 roku, w ramach trzeciej fazy projektu TEACHENER na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Technology Assessment (moduł TM5) oraz Smart metering - social risk perception and risk governance (moduł TM6).

W zajęciach, które zostały zrealizowane w ramach programu soft-skills Politechniki Gdańskiej uczestniczyło łącznie 21 doktorantów i doktorantek z 6 wydziałów uczelni. Zajęcia przeprowadzili: dr inż. Alicja Stoltmann oraz dr inż. Tomasz Ciszewski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Przebieg i wyniki zajęć mają pomóc zespołowi projektowemu w przetestowaniu oraz udoskonaleniu materiałów dydaktycznych, opracowanych w ramach projektu TEACHENER. W trakcie zajęć przeprowadzane zostały obszerne badania ankietowe wśród uczestniczących doktorantów i doktorantek, na podstawie których sporządzone zostaną szczegółowe wytyczne do opracowania finalnych wersji pakietu edukacyjnego do wspomagania zajęć dydaktycznych z obu przedmiotów.

Kolejnym etapem testowania pakietu edukacyjnego będą zajęcia w ramach Szkół Zimowych projektu TEACHENER, które odbędą się w lutym 2019 roku w Universitat Politècnica de Catalunya w Vilanova i la Geltrú koło Barcelony w Hiszpanii oraz w Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ w Lipsku w Niemczech. W szkołach zimowych weźmie udział trzynaścioro doktorantek i doktorantów z Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.