TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Zespół projektu TEACHENERCelem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych – na kierunkach studiów związanych z energetyką – poprzez lepsze powiązanie nauczanych przedmiotów technicznych z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Analiza programów nauczania przedmiotów związanych z energetyką na uczelniach technicznych wskazuje, że aspekty społeczno-humanistyczne są w nich słabo reprezentowane.

Z drugiej strony, w ramach nauk społecznych i humanistycznych istnieje dobrze rozwinięty nurt badań związanych z kluczową rolą, jaką energetyka pełni w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Takie dziedziny nauki jak socjologia środowiska, badania rozwojowe, nowa teoria ruchów społecznych, czy etyka i filozofia od dawna zajmują się badaniem społecznych aspektów wykorzystania energii przez człowieka.

Projekt TEACHENER ma ambicję częściowo wypełnić istniejącą lukę poprzez zaproponowanie interdyscyplinarnych programów nauczania kluczowych zagadnień z zakresu energetyki. Zostaną one opracowane wspólnie przez uczestników z uczelni technicznych i humanistycznych, przy wykorzystaniu zarówno aktualnej wiedzy branżowej, jak i narzędzi współczesnych nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa
Rezultaty
Adresaci
Partnerzy
Do pobrania
Kontakt
Konferencja

Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA203-026286

Wartość dofinansowania: € 32810,00

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Więcej informacji na temat projektu

Udział przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Szkole Zimowej projektu TEACHENER

Udział przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Szkole Zimowej projektu TEACHENER

W dniach 11-15 lutego 2019 roku odbyła się pierwsza Szkoła Zimowa projektu TEACHENER. Celem Szkoły Zimowej, w której udział wzięło 22 uczestników z Polski, Czech i Hiszpanii było przeprowadzenie...
Doktoranci i nauczyciele akademiccy Politechniki Gdańskiej testują moduły dydaktyczne projektu TEACHENER

Doktoranci i nauczyciele akademiccy Politechniki Gdańskiej testują moduły dydaktyczne projektu TEACHENER

W dniach od 22 listopada do 19 grudnia 2018 roku, w ramach trzeciej fazy projektu TEACHENER na Politechnice Gdańskiej przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Technology...
Szkoły Zimowe projektu TEACHENER – zaproszenie do udziału!

Szkoły Zimowe projektu TEACHENER – zaproszenie do udziału!

Organizatorzy zapraszają doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, studiujących na Politechnice Gdańskiej (w szczególności na kierunkach studiów związanym z energetyką), do udziału w...
Czwarte spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Praga, 18-20 września 2018 roku

Czwarte spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Praga, 18-20 września 2018 roku

W dniach 18-20 września 2018 roku w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się czwarte robocze spotkanie uczestników projektu TEACHENER. W spotkaniu udział wzięli...
Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 23 marca 2018 r. w Laboratorium LINTE^2 odbyło się Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER, realizowanego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Celem spotkania było poddanie pod...
Trzecie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Vilanova, 14-16 marca 2018 r.

Trzecie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Vilanova, 14-16 marca 2018 r.

W dniach 14-16 marca 2018 roku w Universitat Politècnica de Catalunya w miejscowości Vilanova koło Barcelony odbyło się trzecie spotkanie uczestników projektu TEACHENER. W spotkaniu udział...
Jakich kompetencji absolwentów uczelni technicznych poszukują przyszli pracodawcy?

Jakich kompetencji absolwentów uczelni technicznych poszukują przyszli pracodawcy?

Politechnika Gdańska zaprasza do wzięcia udziału w Forum Konsultacyjnym projektu TEACHENER Integrating Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy , które odbędzie się w...
Prezentacja projektu TEACHENER dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Prezentacja projektu TEACHENER dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

W dniu 1 grudnia 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się prezentacja projektu TEACHENER w ramach seminarium dyplomowego realizowanego na sem. VII studiów pierwszego stopnia na...
Drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Lipsk, 19-20 września 2017 r.

Drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER – Lipsk, 19-20 września 2017 r.

W dniach 19-20 września 2017 r. w UFZ Helmholtz-Centre for Environmental Research w Lipsku odbyło się drugie spotkanie uczestników projektu TEACHENER. Na spotkanie przybyli przedstawiciele...
Kick-off meeting projektu TEACHENER

Kick-off meeting projektu TEACHENER

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt TEACHENER. Przedstawiciele wszystkich siedmiu partnerów projektu przybyli do...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.