Stypendia i programy stypendialne

 

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej

 

Dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

poniedziałki w godz. 10.00 -11.00  i 12.00 -13.00.

 

Aktualne godziny dyżurów oraz najświeższe informacje: https://www.facebook.com/wksweia

Kontakt:
Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pokój E43
Adres e-mail: wks.weia@pg.gda.pl
Tel: 58 347 27 24

 

Regulaminy

 

Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2019/2020

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w polskich uczelniach publicznych. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

 

Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

SELF-PLACED GRADUATE STUDENT AWARD

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2016-17 na dowolne kierunki z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem i programów MBA. Zgłoszenia można składać do 3 maja br.

Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie:

www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-self-placed-graduate-student-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

GRADUATE STUDENT AWARD

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na dowolnych kierunkach z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Zgłoszenia można składać do 15 maja br.

Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie:

www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-graduate-student-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w polskich jednostkach naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych lub organizacjach pozarządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Zgłoszenia można składać do 15 maja br.

Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie:

www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

SENIOR AWARD

Stypendia przeznaczone są dla pracowników naukowych i dydaktycznych polskich jednostek naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Kandydaci na stypendium oprócz realizacji projektu badawczego mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne (wymagana wstępna akceptacja sylabusa). Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Zgłoszenia można składać do 15 maja br.

Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie:

www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/

Pytania prosimy kierować na adres justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl

SCHOLAR-IN-RESIDENCE

Stypendia przeznaczone są dla pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny naukowe na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej amerykańską uczelnię goszczącą oraz lokalną społeczność. Priorytetowo traktowane są małe, lokalne college kształcące mniejszości społeczne, religijne i kulturowe (tzw. minority-serving institutions), lokalne dwuletnie szkoły wyższe (tzw. community colleges) oraz liberal arts colleges. W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt wykładów i innych zobowiązań oraz własny projekt badawczy. Zgłoszenia z amerykańskich uczelni goszczących przyjmowane są przez Council for International Exchange of Scholars (CIES) do 15 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie:

www.fulbright.edu.pl/pl/sir/

Pytania prosimy kierować na adres justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl