Struktura studiów - studia stacjonarne

 

STRUKTURA STUDIÓW
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI PG

KIERUNEK
ELEKTROTECHNIKA

(STUDIA I i II STOPNIA)
KIERUNEK
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

(STUDIA I i II STOPNIA)

 
KIERUNEK
MIĘDZYWYDZIAŁOWY
ENERGETYKA

(STUDIA I i II STOPNIA)