Aktualności

Zaproszenie do udziału w Konkursie Czerwonej Róży 2019

Stowarzyszenie Czerwonej Róży zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu dla najlepszych studentów i kół naukowych o nagrodę Czerwonej Róży 2019.

Nagroda Czerwonej Róży przyznawana jest wybitnym studentom oraz najbardziej wyróżniającym się kołom naukowym z pomorskich uczelni. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii.

Ocenie w konkursie podlegają osiągnięcia naukowe, aktywność społeczna, sportowa i artystyczna – w odniesieniu do studenta i koła naukowego.

Nagrodami w konkursie są: dla najlepszego studenta – samochód osobowy, dla najlepszego koła naukowego – nagroda pieniężna w kwocie 12.000 zł.

Termin zgłaszania kandydatur do nagrody na Politechnice Gdańskiej, której władze są gospodarzem tegorocznej edycji Konkursu, upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r o godzinie 15:00.

Wnioski, zaakceptowane przez odpowiedniego prodziekana ds. kształcenia, należy składać u prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Harmonogram tegorocznej edycji Konkursu

3.04.2019 r. - ostateczny termin składania zgłoszeń kandydatów w Dziekanacie WEiA w celu zaopiniowania przez Prodziekana ds. kształcenia,
5.04.2019 r. - termin przekazania zgłoszeń z wydziału do Koordynatora Uczelnianego (prof. Z. Kurałowicza)
9.04.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów z poszczególnych wydziałów PG przed Komisją Konkursową PG,
9.04.2019 r. - posiedzenie Komisji Konkursowej i wybór laureatów w PG,
12.04.2019 r. - termin dostarczenia dokumentów nominowanych z PG do finału Konkursu do biura organizacyjnego Stowarzyszenia Czerwonej Róży,
27.05.2019 r. - publiczna prezentacja finalistów Konkursu,
31.05.2019 r. - posiedzenie Kapituły Konkursowej,
02.06.2019 r. - finał Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin Konkursu oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.czerwonaroza.org.pl/konkurs