Aktualności

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (rok akademicki 2018/2019)

W dniu 20 lipca 2018 r. na Politechnice Gdańskiej zakończyła się tegoroczna rekrutacja na studia I stopnia. Wyniki kandydatów zostały opublikowane na ich indywidualnych kontach w serwisie https://rekrutacja.pg.edu.pl/. 

Jednocześnie, Centrum Rekrutacyjne Uczelni udostępniło zbiorcze statystyki tegorocznych wyników, które umożliwiają dokonanie porównań z rokiem akademickim 2017/2018.

Na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zostało w tym roku przyjętych 311 nowych studentów (na wszystkich kierunkach studiów), co oznacza, że limit miejsc na tych studiach został wyczerpany i nie będzie dodatkowego naboru na studia we wrześniu.

Z kolei na studia niestacjonarne I stopnia zostało przyjętych 100 studentów (tylko kierunek elektrotechnika), co oznacza utrzymanie się liczby studentów zainteresowanych studiami zaocznymi w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego.

Opublikowane statystyki wskazują jednocześnie, że przyjęci w tym roku studenci uzyskali lepsze wyniki rekrutacji niż w roku ubiegłym. W szczególności dotyczy to studiów stacjonarnych, gdzie w zależności od kierunku studiów należało w tym roku zdobyć od 15% do 35% więcej punktów, aby zostać studentem Wydziału! 

Co ważne, nie tylko wyniki minimalne (progowe), ale również wyniki średnie uzyskane na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia są w tym roku wyższe co wskazuje na wyższy średni poziom przyjętych studentów w stosunku do roku akademickiego 2017/2018.

 

Zbiorcze wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2018/2019

Kierunek studiów Liczba przyjętych studentów Liczba punktów
minimalna maksymalna średnia
studia stacjonarne
Automatyka i Robotyka 110 70,40 113,75 75,96
Elektrotechnika 126 66,00 98,64 70,23
Energetyka1 75 59,40 101,74 68,09
studia niestacjonarne
Elektrotechnika 100 38,28 86,00 51,87

 

Zbiorcze wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2017/2018

Kierunek studiów Liczba przyjętych studentów Liczba punktów
minimalna maksymalna średnia
studia stacjonarne
Automatyka i Robotyka 110 52,75 88,77 66,01
Elektrotechnika 125 52,27 91,20 56,51
Energetyka1 73 45,46 74,00 55,73
studia niestacjonarne
Elektrotechnika 97 30,19 71,60 41,73

 


 1 Łącznie z kierunkiem Energy Technologies